Tema Konferencije

Konferencijja-za-MAIL-400x340

Osnovna tema ovogodišnje konferencije će biti ‘INOVACIJE KAO POKRETAČI MALOPRODAJE’.

Govornici će se potruditi da, svako iz svog jedinstvenog ugla, obrade ovu temu.